GGZ, psychologische zorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 05-08-2011


Kamerstukken 30124 (TK 29 juni 2005, nr. 18)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, amendement, art 2.4.2, art 14a; pgb, ggz

PDF | 21Kb | 29-06-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29762 en 29763 (EK 31 mei 2005, K Herdruk)

Inhoudsindicatie: Eerste Kamer, brief van de minister van VWS, overzicht van de aan de Tweede Kamer toegezegde wijzigingen/ toezeggingen

PDF | 34Kb | 31-05-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 26 mei 2005, nr. 78)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, motie, verzoek te verevenen op DGK's, FGK's, psychische aandoeningen

PDF | 15Kb | 26-05-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 23 mei 2005, nr. 6)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, reactie op integrale aanbod van verzekerden, mogelijkheden pgb, knip in ggz, detentie, reclame-uitingen, vereveningssystematiek

PDF | 59Kb | 23-05-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 22 april 2005, nr. 74)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, verslag van een schriftelijk overleg, antwoorden op de vragen inzake het ontwerpbesluit houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 11, 22, 32, 34 en 89, van de Zorgverzekeringswet

PDF | 131Kb | 22-04-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 13 april 2005, nr. 72)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, voortgang overhevelingstraject extramurale en intramurale GGZ naar de Zvw

PDF | 28Kb | 13-04-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 21 december 2004, nr. 69)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, verslag van een schriftelijk overleg, kerntaak GGZ, eigen bijdrage psychologie, etc

PDF | 15Kb | 21-12-2004 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 16 november 2004, nr. 8)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, nota van wijziging, art 14 jeugd en de GGZ, art 17 premie, art 23 vernummering, art 35 verzekerdenadministratie, art 38, art 85, art 92, art 94, art 95, art 98, art 114

PDF | 30Kb | 16-11-2004 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-08-2011


Kamerstukken 30807 (TK vergaderjaar 2006-2007, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, overheveling van de GGZ van de AWBZ naar de Zvw

PDF | 21Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)