Mondzorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 23-05-2012


Richtlijn 78/687/EEG

Inhoudsindicatie: Richtlijn inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van de beoefenaar der tandheelkunde

PDF | 380Kb | 25-07-1978 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 78/687/EEG, 25 juli 1978, richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

Inhoudsindicatie: Richtlijn 78/687/EEG inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van de beoefenaar der tandheelkunde

PDF | 380Kb | 25-07-1978 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-06-2012


Richtlijn 78/686/EEG, 25 juli 1978, richtlijn van de Raad van de Europese Geemeenschappen

Inhoudsindicatie: Richtlijn 78/686/EEG inzake de inderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de beoefenaar der tandheelkunde, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten

PDF | 872Kb | 25-07-1978 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00529

Inhoudsindicatie: Mondzorg, implantaten, verleende machtiging, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, 3:37 lid 5 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 91Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)