Algemeen burgelijk (proces)recht

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 20 september 2005, nr. 16)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, voortgangsrapportage over voorkomen van onverzekerden, privacy, risicovererving, colectieve contracten, no-claim

PDF | 83Kb | 20-09-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 2000/31/EG, 8 juni 2000, richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie

Inhoudsindicatie: Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel in de interne markt (richtlijn inzake elektronische handel)

PDF | 110Kb | 08-06-2000 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 95/46/EG, 24 oktober 1995, richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie

Inhoudsindicatie: Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

PDF | 1992Kb | 24-10-1995 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 93/13/EEG, 5 april 1993, richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

Inhoudsindicatie: Richtlijn 93/13/EEg betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

PDF | 556Kb | 05-04-1993 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 93/16/EEG, 5 april 1993, richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

Inhoudsindicatie: Richtlij 93/16/EEG ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels

PDF | 2163Kb | 05-04-1993 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00448

Inhoudsindicatie: Premie, zesmaandsmelding, aanmelding CVZ, uitsluitend de premie voor zorgverzekering is van belang, hoogte vordering, hoogte incassokosten, Rapport Voorwerk II, toerekening betaling, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek toegewezen

PDF | 120Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00529

Inhoudsindicatie: Mondzorg, implantaten, verleende machtiging, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, 3:37 lid 5 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 91Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00829

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: 2-maandsaanbod, aanmelding CVZ, opzegging eind 2006, opzegging heeft verzekeraar niet (tijdig) bereikt, ziektekostenverzekering na 1 januari 2007 in stand is gebleven, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering en voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 114Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00832

Inhoudsindicatie: Begin en einde verzekering, acceptatieplicht zorgverzekering, dubbele verzekering, verzekeringen met wederzijds goedvinden met terugwerkende kracht beƫindigd, verzoek tot schadeverzgoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, artt. 2 t/m 9, 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, verzoek afgewezen

PDF | 110Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00865

Inhoudsindicatie: Terugvordering premie- en incassokosten, premie niet steeds volledig en tijdig betaald, geen gebruik betalingskenmerk, Voorwaarden zorgverzekering 2009, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, artt. 6:43 en 6:44, verzoek afgwezen

PDF | 102Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)