Algemeen burgelijk (proces)recht

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 18-07-2012


Aanhangsel van de handeling 2552, TK 28 juni 2010

Inhoudsindicatie: Vragen van de leden van de Tweede Kamer op 28 juni 2010 over het kwijtraken van collectieve zorgverzekering na ontslag.

PDF | 41Kb | 29-06-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 18-07-2012


Aanhangsel van de Handelingen 82, TK 11 oktober 2010

Inhoudsindicatie: Vragen van de leden van de Tweede Kamer op 11 oktober 2010 over het verzaken van de acceptatieplicht door verzekeraars.

PDF | 48Kb | 11-10-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2012


Bijlage bij Kamerstuk 29689 nr. 306, TK 26 juli 2010

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, Marktscan over de ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt, ook analyse van de aanvullende verzekering bij een andere zorgverzekeraar dan de basisverzekering

PDF | 130Kb | 30-06-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2012


Bijlage bij Kamerstuk 29689 nr. 307, TK 7 september 2010

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2009: acceptatieplicht, verbod op premiedifferentiatie, zorgplicht

PDF | 206Kb | 12-08-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2012


Bijlage bij Kamerstuk 29689 nr. 310, TK 5 oktober 2010

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met actualisatie van de regels over de vaststelling van de vereveningsbijdrage

PDF | 20Kb | 05-10-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2012


Bijlage bij Kamerstuk 29689 nr. 313, TK 25 november 2010

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, Rapport Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2009

PDF | 139Kb | 25-11-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2012


Bijlage bij Kamerstuk 29689 nr. 348, 2 augustus 2011

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, VWS verzekeringsmonitor over de getalsmatige ontwikkeling van het verzekeringsstelsel in nationaal en internationaal verband en de kosten die zijn gemoeid met medisch noodzakelijke zorg aan illegalen

PDF | 435Kb | 26-07-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 1 december 2010, SKGZ2009.002267

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, oefentherapie, radiculair syndroom met motorische uitval, overgangstermijn, Voorwaarden zorgverzekering 2009 en 2010, artt. 10, en 11 Zvw, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009 en 2010, verzoek afgewezen

PDF | 86Kb | 01-12-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-03-2011


Bindend advies GcZ, 1 juli 2009, SKGZ2009.00212

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, hoornvliestransplantatie, hoogte vergoeding niet-gecontracteerde zorg, vergoeding 80 percent?, (telefonische) toezegging?, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen

PDF | 53Kb | 01-07-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-03-2011


Bindend advies GcZ, 1 juli 2009, SKGZ2009.00623

Inhoudsindicatie: Mondzorg, hoogte vergoeding, kronen, (telefonische) toezegging?, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

PDF | 79Kb | 01-07-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)