Algemeen burgelijk (proces)recht

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2009.01544

Inhoudsindicatie: EU, Belgiƫ, opname, psychiatrische zorg, voorwaarden zorgverzekering 2006, artt. 10, 11 Zvw, 2.1, 2.2, 2.4 en 2.10 Bzv, verzoek afgewezen test

PDF | 96Kb | 03-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2009.01932

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, psychotherapie, vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieder, DBC, voorwaarden zorgverzekering 2010, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 101Kb | 03-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2009.02122

Inhoudsindicatie: Premie, herstel aanvullende ziektekostenverzekering, opzegging, voorwaarden zorgverzekering 2008-2009, artt. 7, 8a Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2009, 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 84Kb | 27-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00602

Inhoudsindicatie: Hulpmiddelenzorg, dialyse, stroomkosten thuisdialyse (CAPD), telefonische toezegging, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.9 Bzv, en 2.6 en 2.36, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 92Kb | 06-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00722

Inhoudsindicatie: Premieachterstand, terugbetalen betalingen, melding CVZ, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artt. 6:30 en 7:925 BW, en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

PDF | 102Kb | 06-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00801

Inhoudsindicatie: Einde verzekering, verhinderen overstappen, dubbele verzekering, premiebetaling, matiging kosten, voorwaarden zorgverzekering 2006 tot en met 2010, artt. 3, 7 tot en met 9 Zvw, afdeling 3.3.2. Zvw, artt. 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 122Kb | 06-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00903

Inhoudsindicatie: Beƫindiging en herstel verzekering, restitutie premie, wijziging verzekeringnemer, betalingsachterstand, voorwaarden zorgverzekering 2008-2010, artt. 2 t/m 9 Zvw, paragraaf 3.3 Zvw, artt. 3:33, 3:37, 6:30, 6:159, 6:213, 6:217 en 7:925 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 110Kb | 06-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 1 december 2010, SKGZ2009.002267

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, oefentherapie, radiculair syndroom met motorische uitval, overgangstermijn, Voorwaarden zorgverzekering 2009 en 2010, artt. 10, en 11 Zvw, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009 en 2010, verzoek afgewezen

PDF | 86Kb | 01-12-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00102

Inhoudsindicatie: Onjuiste verwerking betaling, tijdstip girale betaling, toerekening betaling, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, art. 16 Zvw, 6:43, 6:44 en 6:114 BW, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, verzoek afgewezen

PDF | 93Kb | 03-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies, 3 november 2010, SKGZ2010.00120

Inhoudsindicatie: Premieachterstand, opschortings- en verrekeningsbevoegdheid, melding CVZ, ziektekostenverzekeraar heeft geschil ook aanhangig gemaakt bij rechter, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artt. 6:43, 6:44, 6:52 e.v., 6:127 e.v. en 7:925 BW, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

PDF | 107Kb | 03-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)