Algemeen burgelijk (proces)recht

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2009.01932

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, psychotherapie, vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieder, DBC, voorwaarden zorgverzekering 2010, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 101Kb | 03-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2009.02122

Inhoudsindicatie: Premie, herstel aanvullende ziektekostenverzekering, opzegging, voorwaarden zorgverzekering 2008-2009, artt. 7, 8a Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2009, 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 84Kb | 27-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00602

Inhoudsindicatie: Hulpmiddelenzorg, dialyse, stroomkosten thuisdialyse (CAPD), telefonische toezegging, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.9 Bzv, en 2.6 en 2.36, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 92Kb | 06-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00722

Inhoudsindicatie: Premieachterstand, terugbetalen betalingen, melding CVZ, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artt. 6:30 en 7:925 BW, en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

PDF | 102Kb | 06-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00801

Inhoudsindicatie: Einde verzekering, verhinderen overstappen, dubbele verzekering, premiebetaling, matiging kosten, voorwaarden zorgverzekering 2006 tot en met 2010, artt. 3, 7 tot en met 9 Zvw, afdeling 3.3.2. Zvw, artt. 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 122Kb | 06-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00903

Inhoudsindicatie: Beƫindiging en herstel verzekering, restitutie premie, wijziging verzekeringnemer, betalingsachterstand, voorwaarden zorgverzekering 2008-2010, artt. 2 t/m 9 Zvw, paragraaf 3.3 Zvw, artt. 3:33, 3:37, 6:30, 6:159, 6:213, 6:217 en 7:925 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 110Kb | 06-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00448

Inhoudsindicatie: Premie, zesmaandsmelding, aanmelding CVZ, uitsluitend de premie voor zorgverzekering is van belang, hoogte vordering, hoogte incassokosten, Rapport Voorwerk II, toerekening betaling, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek toegewezen

PDF | 120Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00529

Inhoudsindicatie: Mondzorg, implantaten, verleende machtiging, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, 3:37 lid 5 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 91Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00829

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: 2-maandsaanbod, aanmelding CVZ, opzegging eind 2006, opzegging heeft verzekeraar niet (tijdig) bereikt, ziektekostenverzekering na 1 januari 2007 in stand is gebleven, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering en voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 114Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00865

Inhoudsindicatie: Terugvordering premie- en incassokosten, premie niet steeds volledig en tijdig betaald, geen gebruik betalingskenmerk, Voorwaarden zorgverzekering 2009, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, artt. 6:43 en 6:44, verzoek afgwezen

PDF | 102Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)