Begin, einde verzekering

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 11-03-2011


Bindend advies GcZ, 2 februari 2011, SKGZ2010.00400

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand, terugstorting, beƫindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 102Kb | 02-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 11-03-2011


Bindend advies GcZ, 15 december 2010, SKGZ2010.01634

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: 4-maandsbrief, opzegging eind 2009, Voorwaarden zorgverzekering 2009, 2010, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

PDF | 96Kb | 15-12-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


GcZ, 1 december 2010, SKGZ2010.01019

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: zesmaandsmelding, aanmelding CVZ, opzegging eind 2009, Voorwaarden zorgverzekering 2009, paragraaf 3.3 Zvw, en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering), verzoek toegewezen

PDF | 91Kb | 01-12-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 11-03-2011


Bindend advies GcZ, 1 december 2010, SKGZ2009.02613

Inhoudsindicatie: Premie, hoogte betalingsachterstand, aanmelding CVZ, vergoeding bril, mondzorg, eigen bijdrage, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2010, artt. 8a, 10, 11 en paragraaf 3.3 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 e.v. Rzv , voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2009, en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 193Kb | 01-12-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2012


Bijlage bij Kamerstuk 29689 nr. 313, TK 25 november 2010

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, Rapport Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2009

PDF | 139Kb | 25-11-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-02-2011


Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2010.00121

Inhoudsindicatie: Ingangsdatum zorgverzekering, beweerdelijke telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 2 en 5 Zvw, Verzoek afgewezen

PDF | 67Kb | 17-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2010.00263

Inhoudsindicatie: Betalingsachterstand, overstappen, eigen risico, incassomaatregelen, matiging incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, artikel 16 Zvw, afdeling 3.3.2 Zvw, artikel 7:925 BW, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 97Kb | 07-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2009.02122

Inhoudsindicatie: Premie, herstel aanvullende ziektekostenverzekering, opzegging, voorwaarden zorgverzekering 2008-2009, artt. 7, 8a Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2009, 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 84Kb | 27-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2009.02594

Inhoudsindicatie: Ingangsdatum zorgverzekering, kosten alternatieve verzekering, voorwaarden zorgverzekering 2009, art. 5 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 80Kb | 27-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00801

Inhoudsindicatie: Einde verzekering, verhinderen overstappen, dubbele verzekering, premiebetaling, matiging kosten, voorwaarden zorgverzekering 2006 tot en met 2010, artt. 3, 7 tot en met 9 Zvw, afdeling 3.3.2. Zvw, artt. 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 122Kb | 06-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)