Begin, einde verzekering

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 26 mei 2010, SKGZ2009.01870

Inhoudsindicatie: Premie, tweemaandsaanbod, bestaan verzekeringsrelatie, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2010, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, artt. 6:43, 6:44 en 7:925 BW, afdeling 12 boek 6 BW en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

PDF | 90Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies, 3 november 2010, SKGZ2010.00157

Inhoudsindicatie: Premie, aanmelding CVZ, beperking opzegmogelijkheid zorgverzekering eerst per 21 december 2007, zorgverzekering ook na 1 januari 2008 in stand gebleven, verrekening no-claimteruggave, Voorwaarden zorgverzekering 2007, artt. 7 (oud), 8a en 16 Zvw, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 92Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00829

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: 2-maandsaanbod, aanmelding CVZ, opzegging eind 2006, opzegging heeft verzekeraar niet (tijdig) bereikt, ziektekostenverzekering na 1 januari 2007 in stand is gebleven, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering en voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 114Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00832

Inhoudsindicatie: Begin en einde verzekering, acceptatieplicht zorgverzekering, dubbele verzekering, verzekeringen met wederzijds goedvinden met terugwerkende kracht beëindigd, verzoek tot schadeverzgoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, artt. 2 t/m 9, 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, verzoek afgewezen

PDF | 110Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-08-2011


Kamerstukken 30668 (TK vergaderjaar 2005-2006, nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, art I art 5 en art 7, art II, begin, einde acceptatieplicht zorgverzekering

PDF | 16Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-08-2011


Kamerstukken 30918 (TK vergaderjaar 2006-2007, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, aanvullende regels mbt onverzekerden, opzegging, gedeeltelijke financiële compensatie, wijziging van de Wzt

PDF | 83Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 32150 (TK vergaderjaar 2009–2010, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, maatregelen ter voorkoming van dubbele verzekering

PDF | 121Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)