Begin, einde verzekering

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 21-08-2012


Bindend advies GcZ, 15 augustus 2012, SKGZ2012.00753

Inhoudsindicatie: Beëindiging verzekering vanwege ontbreken verzekeringsplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 2 en 6 Zvw, art. 5 AWBZ, verzoek afgewezen

PDF | 59Kb | 15-08-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 27-07-2012


Bindend advies GcZ, 25 juli 2012, SKGZ2011.02383

Inhoudsindicatie: GGZ, psychologische behandelingen, alternatieve geneeswijzen, camouflagetherapie, beëindiging, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 7, 10, 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.3 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, art. 6:265 BW, verzoek toegewezen

PDF | 120Kb | 25-07-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 27-07-2012


Bindend advies GcZ, 25 juli 2012, SKGZ2012.01132

Inhoudsindicatie: Beëindiging Verdragspolis, ingangsdatum zorgverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2011, art. 5 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, Vo 883/2004, verzoek afgewezen

PDF | 105Kb | 25-07-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 29-06-2012


Bindend advies GcZ, 27 juni 2012, SKGZ2011.02617

Inhoudsindicatie: Inschrijving, ingangsdatum zorgverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 2, 3 en 5 Zvw, art. 5 AWBZ, artt. 8 en 10 Vreemdelingenwet 2000, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 101Kb | 27-06-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-06-2012


Bindend advies GcZ, 13 juni 2012, SKGZ2012.00092

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, misleidende informatie, medisch specialistische zorg, terugvorderen van de uitgekeerde vergoeding, beëindiging van de aanvullende ziektekostenverzekering, uitsluiting van de aanvullende verzekering voor de duur van vijf jaar, registratie in het (interne) Incidentenregister en kennisgeving van fraude bij het Verbond van Verzekeraars, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 94Kb | 13-06-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-03-2012


Bindend advies GcZ, 21 maart 2012, SKGZ2011.02080

Inhoudsindicatie: Premie, betalingsachterstand, incassokosten, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, verzoek afgewezen

PDF | 104Kb | 21-03-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2012


LJN: BV7614, Gerechtshof 's-Hertogenbosch , HD 200.080.371

Inhoudsindicatie: Eenzijdig beëindigen van een ziektekostenbijdrage aan gepensioneerden. Artikel 7:613 BW

PDF | 210Kb | 28-02-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2012


Bindend advies GcZ, 22 februari 2012, SKGZ2011.01210

Inhoudsindicatie: Beëindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, informatie naar opzegging, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 86Kb | 22-02-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2012


Bindend advies GcZ, 25 januari 2012, SKGZ2010.02126

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand, beëindiging aanvullende verzekering, eigen risico 2009, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2011, paragraaf 3.3 en 3.4 Zvw, artt. 2.17, 2.18 en 2.19 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2009, verzoek afgewezen

PDF | 105Kb | 25-01-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2012


LJN: BU5613, Hoge Raad , 10/03008

Inhoudsindicatie: Arubaans recht; Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (LvAZV); Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR). Weigering Uitvoeringsorgaan uit Algemeen Fonds Ziektekosten aanvullende declaraties zorgaanbieder te betalen, niet aan te merken als beschikking. Feit dat sprake is van uitvoering publieke taak, betekent niet dat geen sprake is van rechtshandeling naar burgerlijk recht. Uitvoeringsorgaan voldoet aan zijn verplichtingen door aangaan overeenkomsten, derhalve rechtshandelingen naar burgerlijk recht. Tegen bedoelde weigering staat bestuursrechtelijke rechtsgang van de LAR dan ook niet open.

PDF | 217Kb | 20-01-2012 | bron: de Rechtspraak