Begin, einde verzekering

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 19-07-2012


Aanhangsel van de Handelingen 2653, TK 30 mei 2011

Inhoudsindicatie: Vragen door de leden van de Tweede Kamer op 30 mei 2011 over de barrières die chronisch zieken voelen bij een overstap naar een andere zorgverzekeraar.

PDF | 55Kb | 01-06-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2012


Bijlage bij Kamerstuk 29689 nr. 307, TK 7 september 2010

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2009: acceptatieplicht, verbod op premiedifferentiatie, zorgplicht

PDF | 206Kb | 12-08-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2012


Bijlage bij Kamerstuk 29689 nr. 310, TK 5 oktober 2010

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met actualisatie van de regels over de vaststelling van de vereveningsbijdrage

PDF | 20Kb | 05-10-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2012


Bijlage bij Kamerstuk 29689 nr. 313, TK 25 november 2010

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, Rapport Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2009

PDF | 139Kb | 25-11-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 11-03-2011


Bindend advies GcZ, 1 december 2010, SKGZ2009.02613

Inhoudsindicatie: Premie, hoogte betalingsachterstand, aanmelding CVZ, vergoeding bril, mondzorg, eigen bijdrage, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2010, artt. 8a, 10, 11 en paragraaf 3.3 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 e.v. Rzv , voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2009, en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 193Kb | 01-12-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-05-2013


Bindend advies GcZ, 1 mei 2013, SKGZ2012.02509

Inhoudsindicatie: Premie, opzegging, beëindiging, detentie, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 16 en 24 Zvw, vaststelling

PDF | 84Kb | 01-05-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 04-03-2011


Bindend advies GcZ, 1 oktober 2008, SKGZ2008.00362

Inhoudsindicatie: Ingangsdatum verzekering, premie, overgang 2006, verdragspolissen grensarbeiders, Voorwaarden zorgverzekering 2006 en 2007, artt. 2, 5 en 16 Zvw, verzoek afgewezen

PDF | 87Kb | 01-10-2008 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-03-2011


Bindend advies GcZ, 10 februari 2010, SKGZ2009.01400

Inhoudsindicatie: Herstel verzekering met terugwerkende kracht, vertrouwensleer, paranoïde schizofrenie, geen handelingsonbekwaamheid, geen curatele of bewind, Voorwaarden zorgverzekering 2006, artt. 2.5.1. I&A-wet, 3:35 BW, verzoek afgewezen

PDF | 79Kb | 10-02-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-03-2011


Bindend advies GcZ, 10 februari 2010, SKGZ2009.01467

Inhoudsindicatie: Herstel aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, premie, volmacht, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 81Kb | 10-02-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-03-2011


Bindend advies GcZ, 10 maart 2010, SKGZ2008.02006

Inhoudsindicatie: Beëindiging, emigratie, vergoeding ziektekosten, deurwaarderskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 2 en 7 Zvw. Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

PDF | 83Kb | 10-03-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)