Begin, einde verzekering

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2009.02122

Inhoudsindicatie: Premie, herstel aanvullende ziektekostenverzekering, opzegging, voorwaarden zorgverzekering 2008-2009, artt. 7, 8a Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2009, 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 84Kb | 27-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2009.02594

Inhoudsindicatie: Ingangsdatum zorgverzekering, kosten alternatieve verzekering, voorwaarden zorgverzekering 2009, art. 5 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 80Kb | 27-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00801

Inhoudsindicatie: Einde verzekering, verhinderen overstappen, dubbele verzekering, premiebetaling, matiging kosten, voorwaarden zorgverzekering 2006 tot en met 2010, artt. 3, 7 tot en met 9 Zvw, afdeling 3.3.2. Zvw, artt. 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 122Kb | 06-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00903

Inhoudsindicatie: Beƫindiging en herstel verzekering, restitutie premie, wijziging verzekeringnemer, betalingsachterstand, voorwaarden zorgverzekering 2008-2010, artt. 2 t/m 9 Zvw, paragraaf 3.3 Zvw, artt. 3:33, 3:37, 6:30, 6:159, 6:213, 6:217 en 7:925 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 110Kb | 06-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 26 mei 2010, SKGZ2009.01870

Inhoudsindicatie: Premie, tweemaandsaanbod, bestaan verzekeringsrelatie, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2010, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, artt. 6:43, 6:44 en 7:925 BW, afdeling 12 boek 6 BW en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

PDF | 90Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies, 3 november 2010, SKGZ2010.00157

Inhoudsindicatie: Premie, aanmelding CVZ, beperking opzegmogelijkheid zorgverzekering eerst per 21 december 2007, zorgverzekering ook na 1 januari 2008 in stand gebleven, verrekening no-claimteruggave, Voorwaarden zorgverzekering 2007, artt. 7 (oud), 8a en 16 Zvw, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 92Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00829

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: 2-maandsaanbod, aanmelding CVZ, opzegging eind 2006, opzegging heeft verzekeraar niet (tijdig) bereikt, ziektekostenverzekering na 1 januari 2007 in stand is gebleven, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering en voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 114Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-02-2011


Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2010.00121

Inhoudsindicatie: Ingangsdatum zorgverzekering, beweerdelijke telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 2 en 5 Zvw, Verzoek afgewezen

PDF | 67Kb | 17-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-02-2011


Bindend advies GcZ, 22 september 2010, SKGZ2010.00285

Inhoudsindicatie: Opzegging bij niet ontvangen aankondiging premieverhoging, niet kunnen inroepen zorg, financiƫle vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2009 en 2010, artt. 7, 16 e.v. Zvw, artt. 3:37 en 7:933 BW, voorwaarden aanvullende verzekering 2009 en 2010, verzoek afgewezen

PDF | 82Kb | 22-09-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-02-2011


Bindend advies GcZ, 22 september 2010, SKGZ2010.00353

Inhoudsindicatie: Premie, premie-inhouding op uitkering, omzetting collectiviteit naar individueel, collectiviteitskorting, verantwoordelijkheid premiebetaling, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

PDF | 91Kb | 22-09-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)