Financiering, premie, eigen risico

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 24-01-2017


bindend advies GcZ,18 januari 2017,SKGZ201601027

Inhoudsindicatie: Premie, zorgkosten, betalingsachterstand, verzekeringsplicht, beƫindiging verzekering, terugvordering, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 2 en 16 Zvw, art. 2 Wlz, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen

PDF | 151Kb | 18-01-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 24-01-2017


bindend advies GcZ,18 januari 2017,SKGZ201601331

Inhoudsindicatie: Eigen risico, vervolg-DBC, Voorwaarden zorgverzekering 2015 en 2016, artt. 19, 20, 21 en 23 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 144Kb | 18-01-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 24-01-2017


bindend advies GcZ,18 januari 2017,SKGZ201601638

Inhoudsindicatie: Premie, betalingsachterstand, dossiers incassogemachtigde/deurwaarder, vonnissen, afmelding Zorginstituut, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2014-2016, paragraaf 3.3 Zvw, art. 6:43 BW, verzoek afgewezen

PDF | 151Kb | 18-01-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 24-01-2017


bindend advies GcZ,18 januari 2017,SKGZ201602417

Inhoudsindicatie: Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, DBC zorgproduct, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 19, 20, 21 en 23 Zvw, 2.1, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 143Kb | 18-01-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-01-2017


bindend advies GcZ,11 januari 2017,SKGZ201501729

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, GGZ, eigen risico, incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10, 11, 19, 21 en 23 Zvw, 2.1, 2.4, 2.17, 2.18 en 2.19 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, gedeeltelijke toewijzing

PDF | 147Kb | 11-01-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-01-2017


bindend advies GcZ,11 januari 2017,SKGZ201502012

Inhoudsindicatie: Wijziging risicodrager, eigen risico, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2012 en 2013, artt. 10, 11, 19, 21 en 23 Zvw, 2.1, 2.17, 2.18 en 2.19 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012 en 2013, artt. 6:217 BW, verzoek afgewezen

PDF | 148Kb | 11-01-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-01-2017


bindend advies GcZ,11 januari 2017,SKGZ201601989

Inhoudsindicatie: Verplicht en vrijwillig eigen risico, DBC-systematiek, Voorwaarden zorgverzekering 2015 en 2016, artt. 19, 20, 21 en 23 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, gedeeltelijk vaststelling en afwijzing

PDF | 145Kb | 11-01-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-01-2017


bindend advies GcZ,11 januari 2017,SKGZ201601999

Inhoudsindicatie: Afgifte verzekeringsverklaring, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2013, Vo nr. 883/2009, verzoek afgewezen

PDF | 139Kb | 11-01-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-01-2017


bindend advies GcZ,11 januari 2016,SKGZ201602363

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: afmelding Zorginstituut, kwijtschelding, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2016, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012-2013, verzoek afgewezen

PDF | 143Kb | 11-01-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-12-2016


bindend advies GcZ,21 december 2016,SKGZ201502085

Inhoudsindicatie: Eigen risico, DBC-systematiek, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt. 19, 21 en 23 Zvw, 2.1 en 2.17 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, verzoek afgewezen

PDF | 143Kb | 21-12-2016 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)