Financiering, premie, eigen risico

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 31550 (TK, vergaderjaar 2007-2008, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, subsidie uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) aan MEE-organisaties tijdelijk nog mogelijk te maken

PDF | 25Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 31736 (TK vergaderjaar 2008–2009, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, maatregelen om betaalgedrag weer in een normaal patroon te krijgen

PDF | 144Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 31736 (TK vergaderjaar 2008-2009, nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, maatregelen treffen opdat ook wanbetalers premie voor hun zorgverzekering betalen

PDF | 29Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 31905 (TK, vergaderjaar 2008-2009, nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, art 3 Wzt, art 118a Zvw

PDF | 14Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 31905 (TK vergaderjaar 2008-2009, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, art 3 Wzt, art 118a Zvw, art 3 Wzt, oa berekening zorgtoeslag

PDF | 23Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-08-2011


Evaluatierapport 'Het PGB in de Zorgverzekeringswet' (oktober 2008)

Inhoudsindicatie: Rapport over het inventariseren van de huidige stand van zaken van de invulling van het PGB uit zowel het perspectief van de zorgverzekeraar, de zorgaanbieder/leverancier als de vragers, of de huidige invulling van het PGB een meerwaarde biedt boven verstrekking in natura of via restitutie en het signaleren van knelpunten en het doen van aanbevelingen aan veldpartijen en het Ministerie van VWS

PDF | 404Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)