Financiering, premie, eigen risico

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 22-06-2017


bindend advies GcZ,21 juni 2017,SKGZ201700396

Inhoudsindicatie: Buitenlandpolis, uitsluiting bestaande aandoening, aanpassing clausule, Voorwaarden ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

PDF | 139Kb | 21-06-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-06-2017


bindend advies GcZ,31 mei 2017,SKGZ201601095

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand, hoogte betalingsachterstand, terugstorting, incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2016,art. 19 en paragraaf 3.3 Zvw, artt. 2.17 e.v. Bzv en voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012-2016, verzoek afgewezen

PDF | 145Kb | 31-05-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-06-2017


bindend advies GcZ,31 mei 2017,SKGZ201602355

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand, hoogte betalingsachterstand, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2016-2017, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, vaststelling

PDF | 137Kb | 31-05-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-06-2017


bindend advies GcZ,31 mei 2017,SKGZ201602403

Inhoudsindicatie: Verplicht eigen risico, terugbetaling, mondzorg, Voorwaarden zorgverzekering 2014 en 2016, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.17 Bzv, 2.31 Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 151Kb | 31-05-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-06-2017


bindend advies GcZ,31 mei 2017,SKGZ201602851

Inhoudsindicatie: Aanvullende ziektekostenverzekering, vergoeding kuurreizen, aanpassing voorwaarden, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016 en 2017, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen

PDF | 140Kb | 31-05-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-06-2017


bindend advies GcZ,31 mei 2017,SKGZ201700116

Inhoudsindicatie: Aanvullende ziektekostenverzekering, kuurreis Turkije, kuurbehandeling, reiskosten, vergoeding, toezegging, gewekt vertrouwen, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, artt. 3:35 en 6:238 lid 2 BW, verzoek toegewezen

PDF | 146Kb | 31-05-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-05-2017


bindend advies GcZ,10 mei 2017,SKGZ201600445

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: afmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, faillissement, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2017, paragraaf 3.3 Zvw, vaststelling

PDF | 143Kb | 10-05-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-05-2017


bindend advies GcZ,10 mei 2017,SKGZ201601639

Inhoudsindicatie: Eigen risico, DBC/DOT systematiek, ('lege') vervolg-DBC/DOT, Voorwaarden zorgverzekering 2015 en 2016, artt. 10 en 11, 19-23 Zvw, 2.1, 2.4, 2.17-2.19 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 147Kb | 10-05-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-05-2017


bindend advies GcZ,10 mei 2017,SKGZ201602488

Inhoudsindicatie: Premie, zorgkosten, betalingsachterstand, aanmelding Zorginstituut, schuldhulpverlening, stabilisatieovereenkomst, weigering aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2016, paragraaf 3.3 Zvw,artt. 8 en 9 Convenant NVVK-ZN, art. 6:43 BW, art. 7 Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2012, verzoek afgewezen

PDF | 159Kb | 10-05-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-05-2017


bindend advies GcZ,10 mei 2017,SKGZ201602611

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand, afmelding Zorginstituut, kwijtschelding, Voorwaarden zorgverzekering 2016, paragraaf 3.3 Zvw, Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2016, verzoek afgewezen

PDF | 144Kb | 10-05-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)