Verloskundige zorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 12-07-2012


Bindend advies GcZ, 11 juli 2012. SKGZ2011.02651

Inhoudsindicatie: Eigen risico, kosten bevalling, ambulancevervoer, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 18a (oud) Zvw, 2.17 Bzv, verzoej afgewezen

PDF | 79Kb | 11-07-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-05-2012


Bindend advies GcZ, 18 april 2012, SKGZ2011.01779

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, hoogtechnologisch draagmoederschap, IVF, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 109Kb | 18-04-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-12-2011


Staatsblad 2011 467, wijziging Besluit zorgverzekering, Besluit zorgaanspraken AWBZ en Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten per 1-12-2012

Inhoudsindicatie: Besluit van 30 september 2011, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met wijziging van de te verzekeren prestaties Zorgverzekeringswet per 2012 en de eigen bijdragen daarvoor en wijziging van dat besluit en het Besluit zorgaanspraken AWBZ in verband met stringent pakketbeheer en wijziging van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

PDF | 87Kb | 30-09-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-07-2012


Aanhangsel van de handelingen 3007, TK 8 augustus 2011

Inhoudsindicatie: Vragen van de leden van de Tweede Kamer op 8 augustus 2011 over de invloed van leefstijlinterventies op het terugdringen van babysterfte.

PDF | 50Kb | 08-08-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 26-05-2011


Bindend advies GcZ, 11 mei 2011, SKGZ2010.01551

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, bevalling en kraamzorg, eigen risico, keizersnede, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 19 e.v. Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 83Kb | 11-05-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2011


LJN: BP2876,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem , 210283

Inhoudsindicatie: Vraag of Zorgverzekeraars hebben mogen besluiten geen nieuwe overeenkomst met kliniek aan te gaan. Naar de geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid hebben zij daartoe niet mogen besluiten op de wijze waarop zij dat hebben gedaan. Zij hadden onder het stellen van een duidelijke en redelijke termijn de kliniek de gelegenheid moeten bieden bepaalde verbeterpunten die uit de visitatie naar voren waren gekomen uit te voeren. Niet kan worden vastgesteld dat de kosten in bepaalde diagnosegroepen aanmerkelijk hoger zijn vanwege onjuist declareren. Zorgverzekeraars moeten verder onderhandelen over een nieuw contract voor 2011.

PDF | 303Kb | 02-02-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-02-2011


Bindend advies GcZ, 22 september 2010, SKGZ2009.02104

Inhoudsindicatie: Vergoeding extra kraamzorg, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 75Kb | 22-09-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-07-2012


Aanhangsel van de handelingen 2313, TK 7 mei 2010

Inhoudsindicatie: Vragen door de leden van de Tweede Kamer op 7 mei 2010 over de gevolgen van het faillissement STN voor de kraamzorg.

PDF | 56Kb | 14-05-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 11 juni 2009, nr. 265)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, ontwerpbesluit inhoudende aanpassingen in de verzekerde prestaties (in-vitro poging, transplantatie buiten de EU, stoppen met roken programme, geneesmiddelen, verloskundige zorg) en eigen risico's

PDF | 16Kb | 11-06-2009 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-03-2011


Bindend advies GcZ, 5 februari 2009, SKGZ2008.01850

Inhoudsindicatie: Eigen risico, laboratoriumonderzoek bij zwangerschap, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 18a Zvw en 2.17 Bzv, verzoek toegewezen

PDF | 70Kb | 05-02-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)