Toezicht, handhaving, fraudebestrijding

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 08-07-2013


Uitspraak Rechtbank Den Haag; ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2375

Inhoudsindicatie: Terugbetalingsvordering van zorgverzekeraars in verband met door een apotheek gedeclareerde dure medicijnen (infliximab) voor patiënten met een ernstige therapieresistentie voor een tweetal ziektes (sarcoïdose en hidradenitis suppurativa). Volgens de zorgverzekeraars is niet voldaan aan de door hen gestelde voorwaarden, die voorschrijven dat de patiënten eerst behandeld dienen te worden met andere (goedkopere) medicijnen. De zorgverzekeraars stellen zich op het standpunt dat vanwege de schending van die voorwaarden er geen aanspraak bestond op de verstrekking van infliximab op grond van de Zorgverzekeringswet en dat de apotheek bovendien toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen uit hoofde van de met de zorgverzekeraars gesloten overeenkomsten. Gedaagden voeren als verweer dat de door de zorgverzekeraars gestelde voorwaarden in strijd zijn met de wet. Mochten de zorgverzekeraars nadere voorwaarden stellen alvorens infliximab te vergoeden in gevallen van ernstige therapieresistentie voor de genoemde twee ziektes en heeft de apotheek zijn verplichtingen uit hoofde van de met de zorgverzekeraars gesloten overeenkomsten geschonden?

PDF | 292Kb | 05-06-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-05-2013


Bindend advies GcZ, 1 mei 2013, SKGZ2013.00124

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie bij het Centrum Be-strijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, declaraties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2012, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek afgewezen

PDF | 156Kb | 01-05-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2013


Bindend advies GcZ, 20 maart 2013, SKGZ2012.00817

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude door de ouders, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen, buitenland, declaraties, tandheelkunde, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 179Kb | 20-03-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2013


Bindend advies GcZ, 20 maart 2013, SKGZ2012.00818

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij de Stichting CIS te Zeist, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen, vordering onderzoekskosten, buitenland, declaraties, tandheelkunde, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 186Kb | 20-03-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2013


Bindend advies GcZ, 20 maart 2013, SKGZ2012.00819

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij de Stichting CIS te Zeist, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen, vordering onderzoekskosten, buitenland, declaraties, tandheelkunde, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, art. 7:941 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 190Kb | 20-03-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 27-02-2013


Bindend advies GcZ, 20 februari 2013, SKGZ2012.01809

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, registratie bij het Bureau Justitiele Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota’s, declaratie, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2009, verzoek toegewezen

PDF | 155Kb | 20-02-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 05-02-2013


Bindend GcZ advies, 23 januari 2013, SKGZ2012.02147

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, beëindiging zorgverzekering en aanvul-lende ziektekostenverzekeringen van verzoekster en haar minderjarige zoon, vordering onderzoekskosten, buitenland, declaraties, Voorwaarden zorgverzekering 2010 en 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaar-den aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, verzoek afgewezen

PDF | 148Kb | 23-01-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-12-2012


Bindend advies GcZ, 5 december 2012, SKGZ2012.01166

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, registratie in het incidentenre-gister van de ziektekostenverzekeraar, buitenlandnota, declara-ties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2011, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 175Kb | 05-12-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-10-2012


Bindend advies GcZ, 10 oktober 2012, SKGZ2012.00060

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, declaraties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 147Kb | 10-10-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-09-2012


Bindend advies GcZ, 12 september 2012, SKGZ2012.00454

Inhoudsindicatie: Tandheelkunde, implantaten, vordering vanwege ontbreken dekking, vermeende fraude tandarts, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek toegewezen.

PDF | 82Kb | 12-09-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)