Medisch-specialistische zorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 17-02-2011


Bindend advies GcZ, 23 augustus 2006, SKGZ2006.00484 (Ano06.23)

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, IVF, art. 11 Zvw, 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 83Kb | 23-08-2006 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-02-2011


Bindend advies GcZ, 23 augustus 2006, SKGZ2006.00382 (Ano06.10)

Inhoudsindicatie: Medisch specialistische zorg, hyperbare zuurstoftherapie, cerebrale hypoxie, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 0Kb | 23-08-2006 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-09-2011


Handelingen 98-6090 (TK 7 juli 2006)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer,30300-XVI, 29689, stemming over motie nr. 149 pakketmaatregelen voor reageerbuisbevruchting (IVF) en psychotherapie, motie nr. 105, 106 declaratie problemen en premie

PDF | 19Kb | 07-07-2006 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-09-2011


Handelingen 95-5840 (TK 27 juni 2006)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, 30300-XV, stemmingen over motie nr. 149 pakketmaatregelen voor reageerbuisbevruchting (IVF) en psychotherapie

PDF | 17Kb | 27-06-2006 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 12 december 2005, nr. 45)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, verslag van een schriftelijk overleg, modelpolissen, zorgtoeslag, gespecialiseerde behandeling, beschikbaarheid polis, privacy, no claim teruggave, BSN-nummer, buitenland en niet onder de Zvw vallend, kinderen van grensarbeiders, etc.

PDF | 69Kb | 12-12-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 14 september 2005, nr. 14)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, aanpassingen bij AMvB donorregistratie, jeugdzorg, draagkrachtcriteria rechtsbijstand...

PDF | 17Kb | 14-09-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 04-08-2011


Kamerstukken 30124 (TK 27 juni 2005, nr. 14)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, amendement, art 3.1.1 voorstel subsidie voor abortus en overtijdsbehandelingen stop te zetten

PDF | 15Kb | 27-06-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2009.01786

Inhoudsindicatie: EU/EER, Geneeskundige zorg, spondylodese op niveau L1/2 en L2/3, hoogte vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aan-vullende ziektekostenverzekering 2009, art. 22 EG-Verordening 1408/71, verzoek afgewezen

PDF | 105Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00531

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, zorg in verband met miskraam, uitsluiting van kosten i.v.m. zwangerschap en bevalling, Voorwaarden (Global Visitor) ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 65Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00678

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, dendritische celtherapie in combinatie met hyperthermie bij prostaatcarcinoom, behandeling niet conform de stand van de wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

PDF | 87Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)