Buitenland, Europees recht

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 3 mei 2005, nr. 76)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, invoering Zvw in Europeesrechtelijk opzicht

PDF | 18Kb | 03-05-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 13 april 2005, nr. 71)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, ziektenkostenverzekering in het buitenland

PDF | 16Kb | 13-04-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-08-2011


bijlage bij 29763, nr. 70 (concept), 11 maart 2005

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 11, 22, 32, 34 en 89, van de Zorgverzekeringswet (Besluit Zorgverzekering)

PDF | 174Kb | 11-03-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 9 november 2004, nr. 6)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, verslag, de eerste bevindingen na invoering: financiƫn, gegevens, transparantie, grensoverschrijdende zorg, inhoud en vorm zorgverzekering

PDF | 170Kb | 09-11-2004 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-02-2012


Administratief Akkoord Nederland-Turkije, 6 maart 1968, Trb. 1968 23

Inhoudsindicatie: Administratief Akkoord tussen de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Turkse Minister van Arbeid met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 5 april 1966 te Ankara ondertekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid

PDF | 1531Kb | 06-03-1968 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-02-2012


Verdrag Nederland-Turkije, 5 april 1966, Trb. 1966 155

Inhoudsindicatie: Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, met Protocol van ondertekening

PDF | 1924Kb | 10-06-1966 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2009.01786

Inhoudsindicatie: EU/EER, Geneeskundige zorg, spondylodese op niveau L1/2 en L2/3, hoogte vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aan-vullende ziektekostenverzekering 2009, art. 22 EG-Verordening 1408/71, verzoek afgewezen

PDF | 105Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00678

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, dendritische celtherapie in combinatie met hyperthermie bij prostaatcarcinoom, behandeling niet conform de stand van de wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

PDF | 87Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 09-08-2011


Kamerstukken 30918 (TK vergaderjaar 2006-2007, nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, art 8a, art 9, art 39, art 59, art 60, art 69, art 70, art 87, art 123a Zvw, art 2.2.5, art 2.2.6 Invoerings- en aanpassingswet, art 4 Wzt, art 20, art 21 Wtz, art 68a, art 82, art 89 Wmg, art 53 AWBZ

PDF | 26Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)