Buitenland, Europees recht

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 12-05-2011


LJN: AU8874,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , KG 05/1551

Inhoudsindicatie: [...] Tussenvonnis kort geding [...] Stichting belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland c.s. vorderen de verzekeraards Achmea, OHRA en Delta Loyd te gebieden de bestaande verzekeringsovereenkomsten van Nederlanders die ingezetenen van Spanje zijn, op straffe van een dwangsom voort te zetten, althans hun een gelijkwaardige verzekeringsovereenkomst aan te bieden, onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde premie, en wel (primair) totdat de bodemrechter uitspraak zal hebben gedaan en (subsidiair) tot een jaar nadat een pakketvergelijking is gemaakt. [...]

PDF | 255Kb | 30-12-2005 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 12 december 2005, nr. 45)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, verslag van een schriftelijk overleg, modelpolissen, zorgtoeslag, gespecialiseerde behandeling, beschikbaarheid polis, privacy, no claim teruggave, BSN-nummer, buitenland en niet onder de Zvw vallend, kinderen van grensarbeiders, etc.

PDF | 69Kb | 12-12-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 05-08-2011


Kamerstukken 30124 (TK 29 juni 2005, nr. 19)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, gewijzigd amendement ter vervanging van dat gebruikt onder nr.11, art 3.1.1-3.1.8, art 3.8.12; buitenland ZWBZ zorg

PDF | 17Kb | 29-06-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 04-08-2011


Kamerstukken 30124 (TK 27 juni 2005, nr. 11)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, amendement, art 3.1.2-3.1.7, 3.1.1, 3.2.19, 3.8.12, vrijwillige AWBZ-verzekering in het buitenland

PDF | 17Kb | 27-06-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 05-08-2011


Kamerstukken 30124 (TK, 12 mei 2005, nr. 5)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, advies RvS en nader rapport, overgang ziekenfonds naar zorgverzekeraar: omvang financiƫle reserves, staatssteun, winststreven en goodwill, Europees rechtelijk kader, Invoeringsbepalingen Zvw, etc.

PDF | 75Kb | 12-05-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 3 mei 2005, nr. 76)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, invoering Zvw in Europeesrechtelijk opzicht

PDF | 18Kb | 03-05-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 13 april 2005, nr. 71)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, ziektenkostenverzekering in het buitenland

PDF | 16Kb | 13-04-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-08-2011


bijlage bij 29763, nr. 70 (concept), 11 maart 2005

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 11, 22, 32, 34 en 89, van de Zorgverzekeringswet (Besluit Zorgverzekering)

PDF | 174Kb | 11-03-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 9 november 2004, nr. 6)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, verslag, de eerste bevindingen na invoering: financiƫn, gegevens, transparantie, grensoverschrijdende zorg, inhoud en vorm zorgverzekering

PDF | 170Kb | 09-11-2004 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-02-2012


Administratief Akkoord Nederland-Turkije, 6 maart 1968, Trb. 1968 23

Inhoudsindicatie: Administratief Akkoord tussen de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Turkse Minister van Arbeid met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 5 april 1966 te Ankara ondertekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid

PDF | 1531Kb | 06-03-1968 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)