Overige verzekeringsdekking

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 19-07-2012


Aanhangsel van de Handelingen 1581, TK 8 maart 2011

Inhoudsindicatie: Vragen door de leden van de Tweede Kamer op 8 maart 2011 over de uitspraak van de centrale Raad van Beroep over het recht op ondersteuning voor het volgen van speciaal onderwijs voor minderjarige kinderen zonder verblijfsvergunning.

PDF | 52Kb | 09-03-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 27-07-2011


Aanhangsel van de Handelingen, 2005-2006, 1247

Inhoudsindicatie: vragen van de tweede kamer op 22 maart 2006 over de toepassing van de Zorgverzekeringswet op directeur groot-aandeelhouders (dga’s)

PDF | 16Kb | 19-04-2006 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 27-07-2011


Aanhangsel van de Handelingen2005-2006, 52

Inhoudsindicatie: vragen van de Tweede Kamer op 13 september 2005 over de nieuwe Zorgverzekeringswet en werkende studenten

PDF | 24Kb | 03-10-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-08-2011


Aanpassingsbesluit Zvw, bijlage bij 29689, nr. 43 (concept), 2005

Inhoudsindicatie: Terrorismeschaden

PDF | 18Kb | 14-12-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-10-2015


advies Zorginstituut Nederland, 11 augustus 2014, 2014091022, SKGZ201400831

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneesmiddelenzorg, preferentiebeleid, Zyprexa

PDF | 114Kb | 11-08-2014 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-11-2015


advies Zorginstituut Nederland, 28 januari 2015, 2014131033, SKGZ201303284

Inhoudsindicatie: Herzien advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Autologe serumoogdruppels

PDF | 190Kb | 28-01-2015 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-10-2015


anoniem bindend advies GcZ,17 september 2014,SKGZ201400833

Inhoudsindicatie: Geneesmiddelenzorg, preferentiebeleid, Zyprexa, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek afgewezen

PDF | 143Kb | 17-09-2014 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-08-2011


bijlage bij 29689, nr. 195, 2 juni 2008

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met uitbreiding van de te verzekeren prestaties met dyslexiezorg en enige andere wijzigingen

PDF | 28Kb | 02-06-2008 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-09-2011


Bijlage bij vws0500798, 29673, 29247, 30124, 29800, 29869, 15 juni 2005

Inhoudsindicatie: Overzicht wijzigingen en toezeggingen wetsvoorstel Zorgverzekeringswet

PDF | 19Kb | 15-06-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-03-2011


Bindend advies GcZ, 10 februari 2010, SKGZ2009.01315

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, Specialistische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, Kliniek Smith & Jones, acuut, redelijkheid en billijkheid, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.10 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 85Kb | 10-02-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)