Farmaceutische zorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 16-02-2011


Bindend advies GcZ, 8 november 2006, SKGZ2006.00780 (Ano06.56)

Inhoudsindicatie: Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, Magnesiumgluconaat, art. 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 Rzv, 1 Warenwetbesluit voedingssupplementen, 1 Warenwetregeling Voedingssupplementen, verzoek afgewezen

PDF | 51Kb | 08-11-2006 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-05-2011


LJN: AY9720,Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem , 126752

Inhoudsindicatie: Geschil over mate van vergoedbaarheid van geneesmiddel (Azilect) voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten om Azilect te plaatsen op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering, in de cluster met selegiline. Op bijlage 1A zijn, gegroepeerd in clusters, geneesmiddelen geplaatst die onderling vervangbaar zijn met andere middelen binnen de betrokken cluster. Voor iedere cluster geldt een vergoedingslimiet. Teva Pharma, de producent van Azilect, vordert de Staat te gelasten om Azilect op te nemen op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering, waarop geneesmiddelen staan die niet onderling vervangbaar zijn en volledig vergoed worden. Het is aan de fabrikant van een geneesmiddel om de voor integrale vergoeding onder meer vereiste meerwaarde in termen van de aanwezigheid van klinisch relevante verschillen in eigenschappen aan te tonen en niet aan de Minister om de afwezigheid van die eigenschappen aannemelijk te maken. Gezien de beschikbare gegevens kon de Minister in redelijkheid tot de conclusie komen dat er vooralsnog onvoldoende aanwijzingen zijn voor een klinisch relevant verschil in werkzaamheid tussen Azilect en selegiline. De vordering wordt afgewezen.

PDF | 261Kb | 06-10-2006 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-05-2011


LJN: AZ0754,Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem , 06-6337

Inhoudsindicatie: De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten om Azilect te plaatsen op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering, in de cluster met selegiline. Op bijlage 1A zijn, gegroepeerd in clusters, geneesmiddelen geplaatst die onderling vervangbaar zijn met andere middelen binnen de betrokken cluster. Voor ieder cluster geldt een vergoedingslimiet. Geschil over de vraag hoe de beslissing tot plaatsing op van de bijlagen van de Regeling zorgverzekering juridisch moet worden geduid. De voorzieningenrechter is van oordeel dat tegen een wijziging van de Regeling zorgverzekering geen bezwaar dan wel beroep kon worden ingesteld, zodat het verzoek om voorlopige voorziening niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

PDF | 165Kb | 06-10-2006 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-02-2011


Bindend advies GcZ, 27 september 2006, SKGZ2006.01193 (Ano06.51)

Inhoudsindicatie: No-claimteruggave, geneesmiddelen, art. 22 Zvw, 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 48Kb | 27-09-2006 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-02-2011


Bindend advies GcZ, 27 september 2006, SKGZ2006.00921 (Ano06.29)

Inhoudsindicatie: Farmaceutische zorg, zonnebrandmiddel, art. 11 Zvw, 2.8 Bzv, en 2.5 en 2.39 e.v. Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 75Kb | 27-09-2006 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-02-2011


Bindend advies GcZ, 27 september 2006, SKGZ2006.00653 (Ano06.46)

Inhoudsindicatie: Geneesmiddelen (Concerta), eigen bijdrage, art. 10,11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en 2.39 e.v. Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 72Kb | 27-09-2006 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-02-2011


Bindend advies GcZ, 23 augustus 2006, SKGZ2006.00064 (Ano06.08)

Inhoudsindicatie: Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, Viagra®, artt. 10, 11; Bzv – art. 2.8; Rzv – art. 2.5 en bijlage 1, verzoek toegewezen

PDF | 59Kb | 23-08-2006 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-02-2011


Bindend advies GcZ, 12 juli 2006, SKGZ2006.00356 (Ano06.05)

Inhoudsindicatie: Dieetpreparaten, Nutilis®, art. 11 Zvw, 2.8 Bzv en 2.5 Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 51Kb | 12-07-2006 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2011


Bindend advies GcZ, 28 juni 2006, SKGZ2006.00106 (Ano06.01)

Inhoudsindicatie: Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, Viagra®, vergoeding stopgezet in nieuwe polisjaar, art. 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 48Kb | 28-06-2006 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2011


Bindend advies GcZ, 28 juni 2006, SKGZ2006.00132 (Ano06.02)

Inhoudsindicatie: Geneesmiddelen, Viagra® (Sildenafil), Parkinson, art. 11 Zvw, 2.8 Bzv en 2.5 Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 47Kb | 28-06-2006 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)