Divers

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 31377 (TK vergaderjaar 2007–2008, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, art 69 Zvw, verordening (EEG) 1408/71,zorg voor personen met een Nederlands pensioen of rente en hun gezinsleden

PDF | 32Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 31377 (TK, , nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, nadere regels te stellen voor de rechtsgang van de bijdrage van verdragsgerechtigden, art 69 Zvw

PDF | 14Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 31550 (TK, vergaderjaar 2007-2008, nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, wenselijk is dat de subsidiëring van de MEE-organisaties ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten nog enige tijd kan worden voortgezet

PDF | 17Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 31550 (TK, vergaderjaar 2007-2008, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, subsidie uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) aan MEE-organisaties tijdelijk nog mogelijk te maken

PDF | 25Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 31736 (TK vergaderjaar 2008-2009, nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, maatregelen treffen opdat ook wanbetalers premie voor hun zorgverzekering betalen

PDF | 29Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 31905 (TK, vergaderjaar 2008-2009, nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, art 3 Wzt, art 118a Zvw

PDF | 14Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 31905 (TK vergaderjaar 2008-2009, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, art 3 Wzt, art 118a Zvw, art 3 Wzt, oa berekening zorgtoeslag

PDF | 23Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 32150 (TK vergaderjaar 2009–2010, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, maatregelen ter voorkoming van dubbele verzekering

PDF | 121Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 32150 (TK vergaderjaar 2009–2010, nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, alsnog een verzekering voor onverzekerden

PDF | 27Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-08-2011


Evaluatie Zvw en Wet op de zorgtoeslag (september 2009)

Inhoudsindicatie: Rapport over op welke wijze worden de Zvw/Wzt in de praktijk toegepast en welke eventuele knelpunten en problemen doen zich daarbij voor? Geven deze bevindingen in het licht van de doelstelling van de Zvw/Wzt aanleiding de wet of het beleid te wijzigen?

PDF | 1454Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)