Divers

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 17-02-2011


Bindend advies GcZ, 23 november 2006, SKGZ2006.00961 (Ano06.66)

Inhoudsindicatie: Voetverzorging door pedicure, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 e.v. Bzv, verzoek toegewezen

PDF | 49Kb | 23-11-2006 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2011


LJN: BP5028, Centrale Raad van Beroep , 09/5966 ZVW

Inhoudsindicatie: Met de door de wetgever gewilde afbakening van de omvang van het geding verdraagt zich niet dat de bestuursrechter, in het kader van de toetsing van het in beroep bestreden besluit, de beroepsgronden uitbreidt. Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarde dat in beide refertejaren, dus zowel in 2006 als in 2007, sprake moet zijn geweest van de aflevering van meer dan 180 DDD’s van een werkzame stof. Vernietiging uitspraak. Beroep ongegrond.

PDF | 221Kb | 09-02-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2011


Bindend advies GcZ, 3 december 2008, SKGZ2007.02482

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg Europa, second opinion, Duitsland, Voorwaarden zorgverzekering 2007, art. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 85Kb | 03-12-2008 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2011


LJN: BP5053, Centrale Raad van Beroep , 10/575 ZVW

Inhoudsindicatie: Niet-ontvankelijkverklaring hoger beroep. Onvoldoende procesbelang CAK

PDF | 207Kb | 09-02-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2011


LJN: BP5058, Centrale Raad van Beroep , 10/596 ZVW

Inhoudsindicatie: Afwijzing aanvraag om compensatie van het eigen risico voor het jaar 2008. De Raad stelt vast dat uit de door Vektis aan het CAK aangeleverde gegevens blijkt dat aan betrokkene in 2006 165 standaard dagdoseringen van een relevante werkzame stof zijn afgeleverd. Nu betrokkene dit standpunt van CAK niet onderbouwd heeft weerlegd, ziet de Raad geen aanknopingspunten daar niet van uit te gaan. Uitgaande van de maatstaf betekent dit dat betrokkene niet voldoet aan de voorwaarde dat in beide refertejaren, dus zowel in 2006 als in 2007, sprake moet zijn geweest van de aflevering van meer dan 180 standaard dagdoseringen van een werkzame stof.

PDF | 230Kb | 09-02-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2011


LJN: BP4684, Centrale Raad van Beroep , 10/4476 ZVW

Inhoudsindicatie: Afwijzing aanvraag compensatie eigen risico voor het jaar 2008. Vernietiging aangevallen uitspraak wegens strijd met art. 8:57 Awb en wegens het feit dat de rechtbank een onjuiste maatstaf heeft aangelegd. De beroepsgrond van CAK dat de rechtbank heeft geoordeeld dat in bezwaar nader onderzoek had moeten worden gedaan treft ook doel. Uit de door CAK in beroep overgelegde gegevens van Vektis blijkt dat en waarom betrokkene in de jaren 2006 en 2007 niet is ingedeeld in een FKG. Betrokkene heeft de juistheid hiervan niet bestreden. Betrokkene is in die jaren terecht niet ingedeeld in een FKG, zodat hij geen recht heeft op compensatie eigen risico 2008

PDF | 216Kb | 02-02-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2011


LJN: BP3624, Centrale Raad van Beroep , 10/1389 ZVW

Inhoudsindicatie: Afwijzing aanvraag om compensatie van het eigen risico voor het jaar 2008. De rechtbank heeft ten onrechte het beroep van betrokkene op het vertrouwensbeginsel gehonoreerd. De aangevallen uitspraak wordt daarom vernietigd. CAK heeft betrokkene ten onrechte niet gehoord. Daarom wordt het besluit op bezwaar van 16 februari 2009 vernietigd. Aangezien betrokkene op grond van de regelgeving geen recht heeft op compensatie eigen risico in 2008 worden de rechtsgevolgen van het besluit op bezwaar van 16 februari 2009 in stand gelaten.

PDF | 240Kb | 26-01-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2011


LJN: BP3628, Centrale Raad van Beroep , 09/6832 ZVW

Inhoudsindicatie: Afwijzing aanvraag om compensatie van het eigen risico voor het jaar 2008. De rechtbank heeft ten onrechte het beroep van betrokkene op het vertrouwensbeginsel gehonoreerd. De aangevallen uitspraak wordt daarom vernietigd. CAK heeft betrokkene ten onrechte niet gehoord. Daarom wordt het besluit op bezwaar van 25 maart 2009 vernietigd. Aangezien betrokkene op grond van de regelgeving geen recht heeft op compensatie eigen risico in 2008 worden de rechtsgevolgen van het besluit op bezwaar van 25 maart 2009 in stand gelaten

PDF | 236Kb | 26-01-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2011


LJN: BP3630, Centrale Raad van Beroep , 10/3166 ZVW

Inhoudsindicatie: Betrokkene heeft geen recht op compensatie van het eigen risico voor het jaar 2008. De Raad stelt op grond van de gedingstukken - in het bijzonder de door CAK in beroep bij Vektis opgevraagde gegevens en de door betrokkene in beroep overgelegde afleverlijst - vast dat aan betrokkene in 2006 630 stuks van het medicijn Metformine met de werkzame stof metformine van 500 mg en 14 stuks van het medicijn Actos met de werkzame stof pioglitazon van 30 mg zijn afgeleverd. Deze hoeveelheid komt overeen met de door Vektis aan CAK aangegeven hoeveelheid, waarbij - uitgaande van de door de WHO bepaalde standaarddagdosering van 2000 mg voor metformine en 39 mg voor pioglitazon - is vastgesteld dat sprake is van in totaal 172 standaarddagdoseringen voor de FKG Diabetes. Daarmee is niet aan het gestelde criterium voldaan.

PDF | 214Kb | 26-01-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2011


LJN: BP3631, Centrale Raad van Beroep , 10/3385 ZVW

Inhoudsindicatie: Betrokkene heeft geen recht op compensatie eigen risico 2008. De Raad stelt op grond van de gedingstukken - in het bijzonder de door CAK in beroep bij Vektis c.v. (hierna: Vektis) opgevraagde gegevens en de door betrokkene in beroep overgelegde afleverlijst - vast dat aan betrokkene zowel in het jaar 2006 als in het jaar 2007 360 stuks van het medicijn Metformine met de relevante werkzame stof metformine van 500 mg zijn afgeleverd. Deze hoeveelheid komt overeen met de door Vektis aan CAK aangegeven hoeveelheid, waarbij - uitgaande van de door de WHO bepaalde standaarddagdosering van 2000 mg - is vastgesteld dat sprake is van 90 standaarddagdoseringen. Uitgaande van de maatstaf betekent dit dat betrokkene niet voldoet aan de voorwaarde dat in beide refertejaren sprake moet zijn geweest van de aflevering van meer dan 180 standaard dagdoseringen van een relevante werkzame stof.

PDF | 216Kb | 26-01-2011 | bron: de Rechtspraak